صفحات

۹ مرداد ۱۳۸۹

آه

خسته ام
و دلتنگ
کو شانه ای به قدر و وسعت یک دل سیر گریه؟
زخمی ام
تشنه ام
و ازمیان این همه اصوات خوب و بد
تنها " آه " برایم بر جای مانده است
کو شانه ای ، کو...؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر