صفحات

۳۰ تیر ۱۳۸۹

الهی نامه

خدای من
از میان هر آنچه نعمت نامیده ای
"شعوری متقابل"
از تو آرزومندم .
و
"درکی عمیق" ،
به مثابه پشتوانه این شعور . . .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر